ER לחיות

עם סיום הלימודים  נסעתי לארצות הברית . בקליפורניה,  כדי לקבל  רשיון עבודה כווטרינרית, היה עלי לעבור שתי בחינות לא קלות ושנת סטאז' בבית חולים מוכר. בחרתי להעביר  חלק מהסטאז' בבית חולים למקרי חירום. כמו E.R. ,אבל עם חיות. בית החולים היה נפתח כל ערב בשש, הוא הזמן בו נסגרות מרפאות היום ונשאר פתוח עד שמונה […]